Basiscursus hondengeleider.

Doel:

De cursus heeft tot doel de basis te leggen voor de cursist om zich voor te bereiden op een functie als hondengeleider in een bepaalde discipline.

Korte inhoud cursus:

In de cursus wordt de cursist geleerd de specifieke gedragingen en eigenschappen van de hond te herkennen.
Door deze kennis zal de cursist beter begrijpen hoe om te gaan met de hond. Deze kennis zal ten goede komen aan de dressuur van de hond. De cursus zal de bakermat zijn voor het begeleiden van speur- of surveillance honden.

Samenvattend:

Na het afronden van deze complete cursus is de cursist in staat zelfstandig te werken met honden en deze op een goede manier zorg te bieden.