Narcotica

Een steeds groter wordend probleem binnen het uitgaansleven, op scholen en werklocaties is de overlast die veroorzaakt wordt door drugsgebruik en/of -bezit. De inzet van een narcoticaspeurhond kan deze overlast beperken. Zowel toegangscontroles van personeel, leerlingen en bezoekers als de (preventieve) controle van locaties hebben hun waarde inmiddels bewezen. Door de inzet van een narcotica-speurhondenteam is het mogelijk om personen die in het bezit zijn van narcotica (van tevoren) te traceren en daarmee eventuele overlast te beperken.

Een inzet begint altijd met een locatie/situatieonderzoek. Aande hand daarvan wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. De inzet eindigt vervolgens met het aanleveren van de bijbehorende rapportage. Vaak wordt gewerkt in teamverband met verschillende honden. Dit heeft vooral te maken met de beperkte periode die een hond onafgebroken kan zoeken, maar biedt ook tijdwinst en bijvoorbeeld het voordeel dat een eerste melding door een tweede hond kan worden bevestigd.