ISPS

ISPS staat voor International Ship and Port Security en brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor wat betreft beveiliging van veel havengerelateerde bedrijven. De aanleiding voor het invoeren deze wet- en regelgeving is 'nine-eleven', ofwel de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Conform dit systeem wordt bij een potentieel gevaar het veiligeheidsniveau verhoogd en worden de beveiligingseisen en werkzaamheden dan uitgebreider en/of strenger. Elk ISPS-plichtig bedrijf heeft een plan op maat voor wat betreft de noodzakelijke acties per 'security level'. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel en/of gecertificeerde Havenbeveiligers.

Penninkhof Security heeft zich, als lokale beveiliger in Westpoort, toegelegd op het ISPS werk. De medewerkers zijn ISPS Havenbeveiliger en het bedrijf biedt aan ISPS-plichtige klanten de mogelijkheid van een zogenaamd waakvlamcontract, waarbij actie wordt ondernomen wanneer nodig (bijvoorbeeld alleen wanneer er een schip ligt). Het voordeel van een waakvlamcontract is dat er alleen extra kosten worden gemaakt wanneer nodig, terwijl de benodigde mankracht en expertise toch snel beschikbaar is.

Naast deze snelle aanwezigheid biedt Penninkhof Security ook de benodigde communicatie met bijvoorbeeld de Kapiteinskamer, (lokale) overheden, het Havenbedrijf, etc.

Ook voor assistentie bij het opstellen van een ISPS beveiligingsplan kan men bij ons terecht.